AT RoAd Sp. z o.o.

Siedziba i adres
korespondencyjny:

Ul. Strzeszyńska 35/37
60-479 Poznań

KRS: 0000405880

Kapitał Zakładowy:
400.000,00 PLN

NIP: 781-17-44-212

E-mail: biuro@atut24.pl

 

 

 

 

 

 

Spedycja

Spedycja i logistyka

Mamy zaszczyt zaoferować Państwu oprócz tradycyjnej obsługi transportowo – spedycyjnej także przygotowanie, wdrożenie i prowadzenie kompleksowej obsługi logistycznej, w której skład wchodzić mogą między innymi takie elementy jak:

  • optymalizacja i koordynacja działań logistyczno – spedycyjnych
  • optymalny dobór rodzaju środka transportu w zależności od podatności transportowej towaru, który wymaga przemieszczenia
  • przygotowanie i koordynacja optymalnego harmonogramu podstawień środków transportu w zależności od wymogów i możliwości załadowcy, lub rozładowcy
  • optymalizacja przebiegów logistycznych i koordynacja przebiegu środków transportu pozostającego w gestii grupy jak i obcego, także w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS
  • opracowanie elastycznego systemu transportowego z wykorzystaniem różnego typu środków transportu (kołowego, morskiego, czy intermodalnego)
  • przygotowanie optymalnych rozwiązań dostaw i odbioru ładunków, także bezpośrednio z produkcji lub na produkcję czy budowę (opracowanie i prowadzenie tzw. logistyki placu)
  • przygotowanie i prowadzenie całości dokumentacji transportowo – spedycyjnej i magazynowej związanej z obrotem towarowym
  • opracowanie i wdrożenie obsługi magazynowej, czy przeładunkowej, również włączonej w system dystrybucji
  • w oparciu o stałych partnerów wykonanie specjalistycznych usług przeładunkowych, montażowych, lub demontażowych zleconego do przemieszczenia towaru
  • kompleksowe wykonanie przemieszczenia dużych partii również nietypowych ładunków łącznie z opracowaniem dokumentacji, przeładunkami, zamianą środków transportu w łańcuchu intermodalnym,  ubezpieczeniem, czy przygotowaniem dokumentacji wysyłkowej i celnej. (np. przeprowadzka linii technologicznych, elementów fabryk, czy wyposażenia budów)