AT RoAd Sp. z o.o.

Siedziba i adres
korespondencyjny:

Ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

KRS: 0000405880

Kapitał Zakładowy:
400.000,00 PLN

NIP: 781-17-44-212

E-mail: biuro@atut24.pl

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że od dnia 23.12.2011r. zmieniła się forma prawna prowadzenia naszej działalności. W dniu tym decyzją Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda otrzymaliśmy wpis do rejestru przedsiębiorstw KRS nr 0000405880 kończący procedurę przekształcenia naszej firmy z formy spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym w miejsce AT ROAD Sp. J. od dnia 23.12.2011 roku pełna nazwa naszej firmy brzmi AT ROAD Sp. z o.o.

Korekcie uległ także adres siedziby firmy z ulicy Podgajskiej w Poznaniu na adres:

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 30, który dotychczas używany był tylko jako adres siedziby naszego biura spedycyjnego i adres korespondencyjny.

Pozostałe dane kontynuującego poprzednią działalność podmiotu – w tym NIP i regon pozostają bez zmian.

Jednocześnie prosimy o dokonanie stosownych zmian w swoich systemach komputerowych i rejestrach księgowych, oraz o zaakceptowanie, podpisanie i odesłanie ewentualnych otrzymanych od nas korekt.

Z poważaniem,
prezes zarządu
Roman Tobis

 

PRACA dla PRZEWOŹNIKA KRAJOWEGO LUB MIĘDZYNARODOWEGO:

Zapraszamy do współpracy przewoźników posiadających ciągniki siodłowe z naczepami na trasach tak krajowych jak i zagranicznych. Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • dobre zarobki i stabilną płacę,
 • Gwarantujemy pełne wykorzystanie taboru, lub przypadku wyrażenia takiego życzenia organizację transportów tylko w jedną stronę.
 • oferujemy bardzo dobre warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • pracę na zasadzie pojedynczych zleceń, lub pracę stała – kontrakty 1, 3, 6 miesięczne lub dłuższe, oraz indywidualne umowy
 • krótkie terminy płatności – z możliwością indywidualnej negocjacji przyspieszenia płatności

 

PRACA dla SPEDYTORA

Zawsze podejmiemy współpracę z osobą która:

 • Posiada wykształcenie min. średnie.
 • Posiada doświadczenie w branży.
 • Nie boi się nowych wyzwań
 • Jest osobą kreatywną, która nie oczekuje „podania” gotowych zadań do wykonania.
 • Potrafi przygotować zadania dla siebie i w ramach struktur firmy kreować rynek dając ekonomiczną podstawę utrzymania nowego stanowiska (lub nowych stanowisk) pracy.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • dobre zarobki i stabilną płacę,
 • stalą możliwość rozwoju
 • w zależności od pomysłowości, zaangażowania i kreatywności możliwość awansu i budowy kierowanego przez siebie działu w ramach struktur firmy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:
biuro@atut24.pl, lub biuro@road24.pl,